Informacje o Administratorze i Przetwarzaniu Danych

Polityka prywatności

Korzystając z formularzy kontaktowych na stronie hvv.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania w formularzu kontaktowym. Dane będą wykorzystane wyłącznie do przetworzenia zapytania i odpowiedzi na zapytanie w formie wiadomości mailowej lub telefonicznie.

Poprzez zaznaczenie pola “Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych” użytkownik deklaruje, że został poinformowany o przysługującym mu prawu do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku naruszeń polityki prywatności, użytkownik ma prawo zgłosić je do odpowiednich organów nadzorczych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Paweł Wałuszko, mail: .